Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 12

Autorzy: Jerzy Marzecki , Mariusz Drab :

Tytuł: Regulacja jakościowa – sposób na poprawę niezawodności sieci dystrybucyjnych

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione założenia wdrożonego od 2016 roku w Polsce nowego modelu regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, zawierającego elementy regulacji jakościowej. Omówiono podstawowe wskaźniki opisujące niezawodność sieci elektroenergetycznych oraz przedstawiono aktualne i historyczne poziomy tych wskaźników wśród polskich OSD. Przedstawione zostały założenia nowego modelu regulacji oraz potencjalne skutki jego wdrożenia. Krótko scharakteryzowano istniejące modele regulacji jakościowych w Europie.

Słowa kluczowe: sieci dystrybucyjne, regulacja jakościowa, niezawodność sieci elektroenergetycznych,.

wstecz