Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 05/2017 Str. 1

Autorzy: Piotr Kacejko , Jan Machowski :

Tytuł: Modelowanie transformatorów z regulacją skośną przekładni w obliczeniach zwarciowych

Streszczenie: Transformatory z regulacją skośną lub poprzeczną przekładni wprowadzają do modelu sieci gałęzie anizotropowe tj. gałęzie o właściwościach kierunkowych. Wskutek tego admitancyjna macierz węzłowa opisująca sieć staje się niesymetryczna. Inwersję tej macierzy, czyli macierz impedancyjną będącą podstawą obliczeń zwarciowych, można wyznaczyć za pomocą procedur odwracania dużych macierzy zespolonych niesymetrycznych o strukturze rzadkiej. W rzeczywistych systemach elektroenergetycznych liczba transformatorów z regulacją skośną lub poprzeczną przekładni jest jednak znikoma, w porównaniu do ogólnej liczby elementów sieci i takie postępowanie nie jest racjonalne pod względem obliczeniowym. W artykule wykazano, że w modelu transformatora z regulacją skośną można wydzielić gałęzie izotropowe i gałąź anizotropową. Cześć izotropową można włączyć do modelu sieci i obliczać impedancyjną macierz węzłową za pomocą procedur odwracania macierzy symetrycznych. Część anizotropową można uwzględnić modyfikując elementy macierzy impedancyjnej za pomocą wzorów wyprowadzonych w tym artykule. Wzory zostały wyprowadzone na drodze matematycznej

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, obliczenia zwarciowe, transformatory z regulacją skośną przekładni

wstecz