Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 283

Autorzy: Adam Kowalczyk , Rafał Chorzępa :

Tytuł: Modele warunkowego uśredniania danych skorelowanych wykładniczo

Streszczenie: W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych.

Słowa kluczowe: sygnał losowy, wykładnicza funkcja autokorelacji, warunkowe uśrednianie.

wstecz