Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 279

Autorzy: Adam Kowalczyk , Robert Hanus , Anna Szlachta :

Tytuł: Metoda pomiaru opóźnienia wykorzystująca warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami modelowania i pomiarów.

Słowa kluczowe: sygnały losowe, warunkowe uśrednianie, estymacja czasu opóźnienia transportowego.

wstecz