Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 262

Autorzy: Aleksandra Cichoń , Paweł Malinowski , Wojciech Mazurek :

Tytuł: Porównanie możliwości wykorzystania małych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu

Streszczenie: W niniejszym artykule przeanalizowano lokalne warunki wiatrowe występujące przy ul. Na Grobli we Wrocławiu, na terenach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na podstawie danych o prędkości wiatru z okresu jednego roku sporządzono ocenę zasadności stosowania różnego typu małych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu.

Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, pionowa i pozioma oś obrotu, parametry wiatru.

wstecz