Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 250

Autorzy: Jakub Smołka , Maria Skublewska-Paszkowska , Edyta Łukasik :

Tytuł: Algorytm doboru optymalnych parametrów analizy skupień zastosowanej do redukcji nadsegmentacji

Streszczenie: Autorzy zaproponowali rozwiązanie problem nadsegmentacji obrazów barwnych. Zjawisko to występuje w wyniku zastosowania transformacji wododziałowej. Rozwiązanie wykorzystuje hierarchiczną analizę skupień i traktuje zlewiska jako obiekty opisane zestawami atrybutów. Artykuł, krótko omawia zaproponowaną metodę (metody analizy skupień, jej parametry, wybrane atrybuty zlewisk) a także przedstawia algorytm zastosowany do doboru optymalnych parametrów analizy skupień. Artykuł przedstawia i omawia również wyniki otrzymane dla obrazów testowych.

Słowa kluczowe: redukcja nadsegmentacji, transformacja wododziałowa, analiza skupień.

wstecz