Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 246

Autorzy: Andrzej Waindok , Paweł Piekielny :

Tytuł: Modele obliczeniowe akceleratora elektrodynamicznego (działo szynowe)

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w akceleratorze szynowym. Wykorzystano zarówno modele analityczne, jak i numeryczne. Otrzymano wzory opisujące siły działające na element przyspieszany (pocisk) dla różnych modeli akceleratora. Przyjęto identyczne wymiary szyn i pocisku dla każdego modelu. W przypadku obliczeń numerycznych wykorzystano metodę elementów skończonych. Dla wybranego typu akceleratora wykonano model polowo-obwodowy z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB-Simulink. Model ten został zweryfikowany pomiarowo.

Słowa kluczowe: akceleratory elektrodynamiczne, modele analityczne, modele numeryczne, metoda polowo-obwodowa.

wstecz