Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 233

Autorzy: Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Ekonomicznie uzasadniony czas eksploatacji stacji GPZ i RS

Streszczenie: W artykule przedstawiona została analiza opłacalnego ekonomicznie okresu eksploatacji stacji 110kV/SN oraz rozdzielni SN, eksploatowanych w warunkach Polskich. Przedstawione zostały składniki kosztów eksploatacji tych stacji. Zaprezentowano zmienność średnich kosztów rocznych eksploatacji stacji w funkcji czasu ich użytkowania w zależności od przyjętej stopy akumulacji, średnich kosztów usuwania awarii oraz średniej wartości energii niedostarczonej do odbiorców podczas jednej awarii. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyznaczono opłacalny ekonomicznie (uzasadniony) czas eksploatacji stacji GPZ i RS. Analiza przeprowadzona została z uwzględnieniem rachunku dyskonta.

Słowa kluczowe: stacje GPZ, rozdzielnie sieciowe RS, opłacalny czas eksploatacji, rachunek dyskonta.

wstecz