Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 224

Autorzy: Ammar Alhegazi , Zahriladha Zakaria , Noor Shairi , Azahari Salleh , Sharif Ahmed :

Tytuł: Antena UWB ze zintegrowanym filtrem do selektywnego usuwania wybranego pasma

Streszczenie: W artykule opisano projekt anteny UWB ze zintegrowanym filtrem. Filtr został wykonany z wykorzystaniem struktury mikropaska . Antena umożliwia wykrywanie sygnałów w paśmie 3 – 14 GHz z możliwością usuwania pasma 5.1 – 5.8 GHz. Umożliwia to rozwiazywanie problemu interferencji fal.

Słowa kluczowe: antenna UWB, filtr pasmowy.

wstecz