Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 211

Autorzy: Dalibor Igrec , Dejan Zilli , Tomaż Domajnko , Miralem Hadziselimovic :

Tytuł: rECC – racjonalne sterowanie konsumpcją energii

Streszczenie: Artykuł przedstawia doświadczenia w implementacji wyników projektu badawczo-rozwojowego rECC. Wynikiem projektu jest rozwój pratformy technologiczne do efektywnego zarządzania spożyciem energii elektrycznej w niezależnych budynkach i/lub systemach oświetlenia ulicznego. Cel projektu był jeden: określić czy ekonomia zarządzania konsumpcją energii elektrycznej w niezależnych budynkach lub/i w systemie oświetlenia ulicznego może być o rząd wielkości poprawiona oraz czy możliwe jest wykonanie projektu bez prac konstruktorskich I instalacyjnych.W projekce wykazano, że jest on interesującym połączeniem konstrukcj hardwere’owej (z naciskiem na ekonomię), kombinacją teorii systemów rozłożonej informacji (z naciskiem na odpowiedzialność I bezpieczeństwo) I usługami w chmurze (z naciskiem na zdolność łączenia, odpowiedzialność i skalowalność).

Słowa kluczowe: zarządzanie konsumpcją energii, PLC – komunikacja pomiędzy liniami, łącznik sieciowy, siatka

wstecz