Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 203

Autorzy: Miralem Hadziselimovic , Bojan Stumberger , Sebastian Seme :

Tytuł: Sprawność energetyczna i użycie źródeł odnawialnych w małych I średnich przedsiębiorstwach

Streszczenie: Wzrastająca sprawność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Jakość energii oferuje efektywne narzędzie w osiąganiu zrównoważonej energetycznie przyszłości a to może być wykonane przez wirtualna kombinacje wielu inicjatyw, wlączających wzrastającą liczbę organizacji publicznych razem z usługowymi I producyjnymi podmiotami gospodarczymi. Artykuł podsumowuje część prac wykonanych w ramach projektu COEFFICIENT i podkreśla główne metodologie i podejścia dla oceny sprawności energii, jej polepszania oraz użycia źródeł odnawialnych. Wspomniany projekt asystuje również małym I średnim przedsiębiorstwom z ograniczoną bazą naukowo-badawczą oraz rozwija rozwiązania sprawności energetycznej.

Słowa kluczowe: sprawność energetyczna, audit energetyczny, źródła odnawialne, małe i średnie przedsiębiorstwa

wstecz