Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 194

Autorzy: Natalia Sokół , Justyna Martyniuk-Pęczek :

Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące roli zewnętrznego oświetlenia elektrycznego w programach rewitalizacyjnych przestrzeni miejskich w Polsce

Streszczenie: Referat obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące projektowania zewnętrznego oświetlania elektrycznego w procesach rewitalizacji terenów miejskich. Celem tego opracowania jest zbadanie roli projektu oświetleniowego w programach i procesach rewitalizacyjnych. W referacie zestawione są zadania rewitalizacji z zadaniami projektów oświetlania miejskiego. Przedstawione są też powody, dla których problematyka projektowania zewnętrznego oświetlania eklektycznego w tkance miejskiej nie jest szeroko popularyzowana w kontekście procesów rewitalizacji.

Słowa kluczowe: oświetlenie miejskie, rewitalizacja, projektowanie oświetlenia

wstecz