Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 191

Autorzy: Wojciech Żagan , Rafał Krupiński , Sławomir Zalewski :

Tytuł: Układy reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED

Streszczenie: Artykuł przedstawia rozważania na temat możliwych rozwiązań geometrycznych i optycznych reflektorów wykorzystujących LED-y. Wyodrębniono 3 rodzaje układów optycznych, z których jeden- reflektor łyżkowy, jest nowym pomysłem wykorzystania LED-ów w układach wzmacniających światłość. Dla tego reflektora wykonano badania symulacyjne. Obliczono rozsyły światłości i obrazy źródła światła w lustrze odbłyśnika (FJP). Nowością, jeśli idzie o wyniki, jest brak symetrii obrotowej plamy świetlnej na ekranie na rzecz kształtu owalnego. Wyniki poddano analizie wskazując na możliwość wykorzystania geometrii układu optycznego reflektora łyżkowego jako sposobu przezwyciężenia niekorzystnych następstw świecenia bezpośredniego ze źródła światła.

Słowa kluczowe: elektrotechnika, technika świetlna, oprawy oświetleniowe, reflektory LED.

wstecz