Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 182

Autorzy: Andrzej Wiśniewski :

Tytuł: Sterowanie oświetleniem zewnętrznym – stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę zastosowania stateczników elektronicznych do lamp wyładowczych (lamp metalohalogenkowych). Przedstawiono główne zalety stosowania stateczników elektronicznych zasilających lampy wyładowcze, w porównaniu do stateczników tradycyjnych (magnetycznych). Przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów świetlnych i elektrycznych lamp metalohalogenkowych zasilanych statecznikami elektronicznymi umożliwiającymi regulację mocy. Przedstawiono podstawowe informacje na temat istniejących systemów sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Słowa kluczowe: oświetlenie zewnętrzne ,stateczniki elektroniczne, lampy metalohalogenkowe.

wstecz