Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 154

Autorzy: Marian Gilewski :

Tytuł: Programowanie świetlnej odpowiedzi czasowej emitera promieniowania widzialnego

Streszczenie: W artykule opisano problem programowania odpowiedzi czasowej półprzewodnikowych źródeł światła. Zaproponowano metodę modelowania odpowiedzi z użyciem przestrajanych źródeł prądowych. Następnie przedstawiono układ aplikacyjny wykorzystujący proponowaną koncepcję. W końcowej części zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów wraz z ich krótką interpretacją.

Słowa kluczowe: programowanie światła impulsowego, strojone źródła prądowe, konwersja C/A, kamera smugowa.

wstecz