Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 141

Autorzy: Włodzimierz Nakwaski :

Tytuł: Lasery półprzewodnikowe pompowane promieniowaniem słonecznym

Streszczenie: Niniejsza praca jest poświęcona analizie możliwości zastosowania promieniowania słonecznego do pompowania laserów półprzewodnikowych. Spośród wszystkich struktur tych laserów, najbardziej odpowiednie w takim zastosowaniu byłyby pompowane optycznie lasery VECSEL. Przykładów możliwych zastosowań takich laserów jest mnóstwo, jednakże najbardziej obecnie przydatne byłyby one w systemach optycznej łączności, zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej. Natomiast całkiem możliwym, choć nieco futurystycznym zastosowaniem takich laserów byłoby użycie ich do masowego przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Słowa kluczowe: pompowanie promieniowaniem słonecznym, lasery półprzewodnikowe, lasery VECSEL.

wstecz