Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 137

Autorzy: Tomasz Marciniak , Adam Dąbrowski :

Tytuł: Porównanie i ocena skuteczności detekcji i rozpoznawania twarzy w sekwencjach wideo

Streszczenie: Artykuł przedstawia badania związane z identyfikacją osób w sekwencji wideo rejestrowanej za pomocą kamery IP monitoringu wizyjnego. Celem prac było zbudowanie systemu umożliwiającego rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu minikomputera pracującego pod kontrolą systemu Linux. Przyjęto także założenie, że współpraca użytkowników systemu jest ograniczona, czyli akwizycja zdjęcia twarzy nie odbywa się frontalnie zgodnie z zaleceniami norm biometrycznych. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem bazy danych ChokePoint w celu dobrania najlepszych parametrów metod wykorzystujących techniki PCA, LDA oraz LBPH. Oprogramowanie przygotowano w języku Python z użyciem bibliotek OpenCV.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie twarzy, identyfikacja biometryczna, PCA, LDA, LBPH.

wstecz