Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 129

Autorzy: Piotr Kardyś , Adam Dąbrowski , Damian Huderek , Marcin Iwanowski :

Tytuł: „Blind Phone” – nowy interfejs wspomagający niewidomych w obsłudze smartfonu

Streszczenie: W artykule zaprezentowano nowy interfejs wspomagający osoby niewidome i słabowidzące w obsłudze smartfonów z systemem Android. Pozwala on telefonować, wysyłać i odbierać SMS-y, korzystać z „książki telefonicznej”, a także z dodatkowych funkcji, np. pozycjonowania czy monitorowania stanu baterii, za pomocą komend głosowych. Szczegółowo omówiono budowę programu oraz działanie poszczególnych funkcji.

Słowa kluczowe: niewidomi, niedowidzący, słabowidzący, smartfon, Android.

wstecz