Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 125

Autorzy: Włodzimierz Janke , Aneta Hapka , Maciej Bączek , Maciej Oleksy , Jarosław Kraśniewski :

Tytuł: Problemy określania pasożytniczych parametrów impulsowych przetwornic napięcia

Streszczenie: W pracy omówiono wpływ efektów pasożytniczych na wybrane właściwości impulsowych przetwornic napięcia typu BUCK. Omówiono sposoby wyznaczania rezystancji pasożytniczych poszczególnych elementów składowych przetwornic. Pokazano, że bezpośredni pomiar za pomocą mostka RLC daje wyniki niejednoznaczne. Zaproponowano postępowanie oparte na pomiarach modułu impedancji elementów i użyciu procedury optymalizacyjnej.

Słowa kluczowe: przetwornice impulsowe, parametry pasożytnicze, modele elementów nieidealnych.

wstecz