Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 88

Autorzy: Michael Tivanov , Iryna Kaputskaya , Aleksy Patryn , Anis Saad , Ludmila Survilo , Evgenij Ostretsov :

Tytuł: Wyznaczanie parametrów optycznych grubych warstw CdSxSe1-x z analizy widma odbicia

Streszczenie: Przeanalizowano metodę wyznaczenia szerokości przerwy energetycznej i współczynnika załamania z pomiarów widma współczynnika odbicie warstw CdSxSe1-x otrzymanych metodami sitodruku i konsolidacji termicznej (sintering technique).

Słowa kluczowe: półprzewodniki, warstwy CdSxSe1-x, współczynnik załamania, widmo odbicia.

wstecz