Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 84

Autorzy: Paulina Wróbel , Paweł Śniatała , Andrzej Handkiewicz :

Tytuł: Toolbox wspomagający projektowanie modulatorów ΣΔ

Streszczenie: Artykuł przedstawia toolbox wspomagający projektowanie modulatorów ΣΔ. Proces projektowania obejmuje poziom opisu strukturalnego. Możliwe jest zasymulowanie wybranych struktur modulatorów z różnymi filtrami kształtującymi szum. Opracowane skrypty wyliczają podstawowe parametry charakteryzujące testowane struktury (SNDR, ENOB, FoM). Obliczane funkcje mogą zostać użyte jak funkcje celu w procesie optymalizacji projektowanych modulatorów. Procedura optymalizacyjna w łatwy sposób może zostać dołączona do opracowanego środowiska. W celu ułatwienia obsługi system, opracowano interfejs w środowisku Simlink. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, zostało w praktyce zweryfikowane w projekcie prądowego modulatora sigma-delta pracującego w trybie prądowym.

Słowa kluczowe: modulator Sigma-Delta, Matlab Toolbox.

wstecz