Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 81

Autorzy: Mariusz Naumowicz , Andrzej Handkiewicz , Szymon Szczęsny :

Tytuł: Optymalizacja banków filtrów z przełączanymi prądami dla technologii CMOS w nano-skali

Streszczenie: W artykule omówiono problem projektowania i optymalizowania układów analogowych pracujących w trybie przełączanych prądów. Technologia CMOS z tranzystorami o rozmiarach kanałów mniejszych niż kilka dziesiątek nm. jest wzięta pod uwagę. Zaprezentowano metodę optymalizacji charakterystyki częstotliwościowej z uwzględnieniem eliminacji zjawiska offsetu w odpowiedzi czasowej analogowych układów scalonych. Procedura projektowania bazuje na algorytmie Hookea-Jeevesa zmodyfikowanym pod kątem optymalizacji dyskretnej. Wyniki przedstawiono dla pary filtrów piątego rzędu pracującej w trybie przełączanych prądów. Otrzymane rezultaty niemal całkowicie pokrywają się z charakterystykami idealnymi, świadcząc o skuteczności zaproponowanej metody optymalizacji.

Słowa kluczowe: przełączane prądy (SI), para filtrów, algorytm Hookea-Jeevesa, optymalizacja, nanoskala, układy CMOS, bank (zespół) filtrów, układy analogowe.

wstecz