Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 69

Autorzy: Piotr Kurgan , Sławomir Kozieł :

Tytuł: Na temat szybkiej optymalizacji quasi-periodycznych struktur ze spowolnieniem fali. Miniaturyzacja szerokopasmowego sprzęgacza mikrofalowego

Streszczenie: W pracy omówiono problem optymalizacji quasi-periodycznych struktur ze spowolnieniem fali w kontekście miniaturyzacji szerokopasmowego sprzęgacza gałęziowego. Redukcja powierzchni została osiągnięta poprzez zastosowanie struktur ze spowolnieniem fali jako zamienników dla konwencjonalnych linii transmisyjnych, które są podstawowymi elementami składowymi obwodu referencyjnego. Połączenie kaskadowe kilku komórek ze spowolnieniem fali umożliwia uzyskanie szerokiego pasma pracy kompletnej struktury. Wybór konkretnej realizacji komórki oraz określenie współczynnika powtarzalności dla quasi-periodycznej struktury ze spowolnieniem fali jest przeprowadzone na podstawie badań teoretycznych opartych na optymalizacji. Właściwa procedura projektowania wykorzystuje optymalizację elektromagnetyczną pojedynczej komórki oraz jej lokalne modelowanie aproksymacyjne, a następnie metodę modeli zastępczych do przeprowadzenia efektywnej optymalizacji kaskadowego połączenia lokalnych modeli aproksymacyjnych pojedynczej komórki. Ponadto zastosowano efektywną procedurę strojenia sprzęgacza gałęziowego w celu uwzględnienia efektów łączników typu T. Otrzymana w ten sposób struktura cechuje się wysoką wydajnością oraz pracą szerokopasmową przy zajmowanej powierzchni odpowiadającej 1/3 powierzchni struktury referencyjnej.

Słowa kluczowe: szerokopasmowe sprzęgacze gałęziowe, miniaturyzacja układów mikrofalowych, aproksymacja odpowiedzi, symulacyjne metody projektowania, metoda modeli zastępczych, odwzorowanie przestrzeni.

wstecz