Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 62

Autorzy: Ewa Mandowska , Arkadiusz Mandowski , Andrzej Bluszcz , Grzegorz Adamiec , Paweł Bilski , Barbara Marczewska , Alicja Chruścińska , Krzysztof Przegiętka :

Tytuł: Nowe metody stymulacji optycznej dla czytnika TL/OSL Jupiter

Streszczenie: Optycznie stymulowaną luminescencję (OSL) obserwujemy w napromieniowanych izolatorach lub półprzewodnikach poddanych działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność OSL jest zwykle proporcjonalna do zaabsorbowanej dawki promieniowania. Z tego powodu metoda OSL stosowana jest często w dozymetrii promieniowania jonizującego oraz datowaniu w archeologii i geologii. Charakterystyki OSL mogą dostarczyć też informacji na temat parametrów pułapek i centrów rekombinacji materiału. Najczęściej stosowaną metodą stymulacji optycznej jest stymulacja światłem ciągłym w zakresie od kilku do kilkunastu sekund. W niedawno opracowanym czytniku TL/OSL Jupiter przewidziano kilka nowych metod stymulacji. Umożliwiają one m.in. wyznaczenie charakterystyki długożyciowej detektora oraz energii aktywacji pułapek.

Słowa kluczowe: optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), dozymetria luminescencyjna, pułapki nośników ładunku, centra rekombinacji.

wstecz