Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 55

Autorzy: Maciej Sypniewski , Janusz Rudnicki , Marzena Olszewska-Placha :

Tytuł: Metody kreacji nowoczesnego interfejsu graficznego dla kodu symulacji elektromagnetycznej FDTD

Streszczenie: W artykule przedstawiono dwie koncepcje zrealizowanego praktycznie intefejsu użytkownika dla elektromagnetycznego kodu obliczeniowego FDTD. Interfejsu, który może konkurować z najlepszymi programami tego typu na współczesnym, globalnym rynku.

Słowa kluczowe: interfejs graficzny, GUI, symulacje elektromagnetyczne, metoda FDTD, CAD, formaty danych CAD.

wstecz