Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 8

Autorzy: Paweł Poczekajło :

Tytuł: Potokowa realizacja trójwymiarowego filtru uśredniającego w oparciu o struktury rotatorowe

Streszczenie: Artykuł dotyczy systemu przetwarzania danych 3D. Zaprezentowana została synteza potokowej realizacji filtru uśredniającego 3D z wykorzystaniem struktur rotatorowych. W procesie syntezy zastosowano oryginalne techniki pozwalające na uzyskanie układu o porównywalnych lub lepszych parametrach w porównaniu do struktur bezpośrednich. System zweryfikowany został symulacyjnie w środowisku Scilab, przetworzone zostały również przykładowe obrazy 3D. Podczas realizacji sprzętowej, rotatory pozwalają na zminimalizowanie złożoności obliczeniowej struktury oraz zmniejszenie wrażliwości układu na skończoną precyzję obliczeń. Zastosowanie algorytmu CORDIC przy implementacji rotatorów, umożliwi uzyskanie w pełni potokowego systemu.

Słowa kluczowe: CPS 3D, filtr uśredniający 3D, filtr potokowy, rotator.

wstecz